Thi chứng chỉ SQL – HackerRank


Download This Video

Link Server Discord:
https://discord.gg/8G39DeVhDX
Link khoá học miễn phí
https://j2teamnnl.teachable.com/programs
Link tổng hợp câu hỏi từ livestream
https://j2c.cc/j2school-qa

00:00 Bắt đầu
6:00 Window Functions in SQL
11:50 Thầy Long bắt đầu thi SQL
41:17 Union là gì?
45:30 Group by hồi nãy là sao?
52:40 Group_concat
57:50 Thứ 5, 7 tuần này nghỉ
1:05:20 Tâm sự
1:10:50 Cần cù bù thông minh trong nghành này?
1:16:50 Diễn giả hội thảo công nghệ
1:22:05 Trả lời câu hỏi
1:22:10 Áp dụng thư viện jQuery có cũ không
1:31:35 Blackmirror
1:34:11 Khi sync knowledge từ MySQL sang Elasticsearch có dùng CI/CD không
1:35:00 Làm đồ án dựa vào cái có sẵn hay tự nghĩ cái khác biệt
1:37:11 meet within the center map
1:39:00 Làm đồ án chat với người lạ

#họclậptrình #sql #hackerrank

%d bloggers like this: